Kompresörlü Kırım

Kompresörlü Kırım

Kırım, bir şeyi özellikle bir binayı veya yapıyı yok etme veya sökme işlemidir. Genellikle yeni inşaatlara yol açmak için yapılır. Yıkım birçok farklı şekilde yapılabilir. Yapıları kaldırmak ve yıkmak için patlayıcılar, kesici aletler ve diğer yöntemler kullanılabilir. Genellikle uzman yıkım müteahhitleri tarafından gerçekleştirilir kompresörlü kırım gibi teknikler kullanılır. Projenin tamamlanması karmaşıklığına bağlı olarak aylar, haftalar veya günler sürebilir.

Bina Yıkım ve Kırım İşlemleri

Yıkım, daha sonra başka amaçlar için kullanılabilecek "moloz" olarak bilinen şeyi oluşturmak için binaları parçalara ayırmaktır. Moloz, birçok farklı malzemeden oluşur. Hem şekil hem de renk olarak değişebilir, ancak birkaç ortak özelliği vardır. Genellikle beton, tuğla veya taştan yapılır ve kullanılmadan önce ezilmesi gerekir.

Birçok yıkım şirketi, daha büyük binaları yıkmak için patlayıcı kullanır, ancak bu yöntem çok tehlikeli olabilir. Ayrıca her zaman istenilen sonucu vermez. Bu nedenle orta ölçekli binaların yıkımı için firmalar kompresörlü kırım tekniğini kullanmaktadırlar. Bu yöntem daha güvenilir ve etkili sonuçlar vermektedir.

Yıkımın Faydaları Nelerdir?

Yıkım, inşaat veya tadilat projelerinin önemli bir parçası olabilir. Yeni inşaat veya tadilata yol açmak için bir şeyi yok eden bir süreçtir. Bina yıkım ve kırımın faydaları çoktur, ancak genellikle oldukça maliyetli olabilir. Profesyoneller tarafından yapılmadığı takdirde de baş ağrıtıcı bir sürece dönüşebilir. Bunun için profesyonel kompresörlü kırım gerçekleştiren firmaları tercih ediniz.

Yıkım maliyeti genellikle inşaat maliyetinden ve bazen de yeniden yapılanma maliyetinden daha fazladır. Bir yıkım projesi şu görevleri içerebilir: bir binanın kaldırılması, duvarların yıkılması, katran veya asfalt kaplamanın yırtılması, beton levhaların ve temellerin yıkılması.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı yıkım türü vardır:

Patlayıcılarla yıkım
Elle yıkım
Makinelerle kırım
Su ile yıkım
Kompresörlü kırım

Tadilat Etme ve Yeniden İnşa Etme - Fark Nedir?

Tadilat, mevcut bir yapının yenilenmesini ifade eden bir terim iken, yeniden inşa etme, yeni bir yapı inşa etmeyi ifade eden bir terimdir. Yeniden inşa etme, genellikle eski yapı onarılamayacak kadar hasar gördüğünde veya yeniden inşa etmenin çok maliyetli olduğu durumlarda yapılır.

Tadilat ve yeniden inşa etme arasındaki fark, yeniden inşa etme ve yıkmanın ne zaman düşünüleceğidir. Tadilat, herhangi bir zamanda yapılabilir, oysa yıkım, dikkatli bir planlama ve bunu yapmadan önce inşaatla ilgili maliyetlerin dikkate alınmasını gerektirir. Aynı zamanda belli izinlerinde de alınması gereklidir.

Güvenlik önlemleri en üst düzeyde olmalıdır. Yeniden inşa etme için öncelikle eskinin yıkılması gerekmektedir. Bunun için de bir yıkım kırım şirketiyle anlaşılabilir.

Tipik Yıkım Prosedüründeki Adımlar Nelerdir?

Bina kırım yıkım, bir yapının yıkımını içeren bir süreçtir. Süreç, tüm malzemelerin kaldırılmasıyla başlar, ardından tüm yardımcı programların kaldırılması ve son olarak da yıkım çalışmaları devam eder.

Yıkımı genellikle yerine yeni bir bina veya yapının inşası takip eder. Yıkım, yeni bir bina inşa etmek için bina bileşenlerini veya diğer yapıları kaldıran bir süreçtir. Yıkım, yıkılmakta olan yapının yıkım sırasında değiştirilmemesi nedeniyle yapı dökümden farklıdır.

Bir Bina Yıkım Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Yıkım operasyonu, bir binanın veya yapının iç duvarlarını kaldırarak, binanın temelini yıkarak ve ardından enkazı ortadan kaldırarak son bulan bir işlemdir. Yıkım işlemlerinin tamamlanması, projenin boyutuna bağlı olarak genellikle haftalar veya aylar alır. Yıkım, bir binayı bileşen parçalarına ayırma süreci için kullanılan terimdir. Bu süreci ya geri dönüşüm ya da tüm malzemeleri söküp yerinde yeni bir bina inşa etmek takip eder.